Download bài tập 6

Tên file: Bài-thuc-hanh-6-1.xls
Đăng ngày: 2018-01-30 15:29:52
Sửa ngày: 2018-01-30 15:29:52
Người đăng: thcschauvanliem
Kích thước: 0
Tải về

Thực hiện căn chỉnh và tiến hành sắp xếp và lọc dữ liệu như bài 2(Sgk-73 Cũ)